top of page

Οι Υπηρεσίες μας

Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός

Πιστεύουμε ότι η επιτυχημένη αρχιτεκτονική προέρχεται από μια σύνθεση όλων των στοιχείων που συνεισφέρουν ξεχωριστά στο χαρακτήρα ενός κτιρίου, από τον σκελετό που το στηρίζει μέχρι την ατμόσφαιρα που τελικά το κτίριο αποπνέει. Η ανθρωποκεντρική προσέγγιση του σχεδιασμού μας, δίνει προτεραιότητα στις ανάγκες του χρήστη και στην εξασφάλιση της βέλτιστης ποιότητας διαβίωσής του. Βασικά στοιχεία του σχεδιασμού, στα οποία το MKS Studio δίνει ιδιαίτερη έμφαση, είναι η λειτουργικότητα των χώρων, η κατανοητή από το χρήστη χωρική γεωμετρία της αρχιτεκτονικής λύσης, η ολοκλήρωση του σχεδιασμού με ενδιαφέροντα υλικά και οι εναλλαγές εσωτερικών και εξωτερικών χώρων στη σύνθεση, όπου η λεπτεπίλεπτη χρήση φυσικού και τεχνητού φωτός αποκαλύπτει τις ποιότητες της αρχιτεκτονικής.

 

Μια εκτενής συζήτηση με τους πελάτες μας σχετικά με τις ανάγκες τους βοηθάει την έρευνά μας. Δουλεύουμε με BIM για όλα τα στάδια του έργου - από την ιδέα έως την ολοκλήρωσή της, καθώς πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο πυρήνας ενός επιτυχημένου έργου είναι η ακρίβεια και η λεπτομέρεια του σχεδιασμού. Όλα τα στάδια της διαδικασίας σχεδιασμού παρουσιάζονται με σχέδια, τρισδιάστατες απεικονίσεις και όταν χρειάζεται με φυσικά μοντέλα.

Εσωτερικός σχεδιασμός

Οι εσωτερικοί χώροι έχουν άμεση σχέση με την ποιότητα ζωής του χρήστη και την καθημερινή άνετη διαβίωσή του.  Για το γραφείο μας ο εσωτερικός σχεδιασμός με έμφαση στην αισθητική, την ποιότητα και τη λειτουργικότητα, είναι πολύ ουσιαστικός για κάθε έργο. Οι λύσεις που παρέχουμε και αναπτύσσουμε υπερβαίνουν τη απλή διακόσμηση και δίνουν νέο χαρακτήρα στον τρόπο ζωής του πελάτη.

 

Κύρια πρόθεσή μας είναι, χρησιμοποιώντας υλικά και άυλα στοιχεία (φως, χρώματα, ήχοι, ατμόσφαιρα), να συνθέσουμε ένα χώρο στον οποίο θα ενσωματώνονται αρμονικά οι ανάγκες του κάθε πελάτη και ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιεί ο ίδιος το χώρο, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την ποιότητα ζωής του. Το γραφείο μας παρέχει ολοκληρωμένες προτάσεις που παρουσιάζονται από σχεδιαγράμματα, πίνακες διάθεσης (moodboards) και τρισδιάστατες απεικονίσεις για εσωτερικές διατάξεις.

Αστικός σχεδιασμός

Το γραφείο μας έχει εκπονήσει αστικές μελέτες για διαμόρφωση χώρων ειδικού ενδιαφέροντος, από τη μελέτη ενός γενικού σχεδίου πόλεως μέχρι και την αναζωογόνηση μιας μικρής γειτονιάς. Η ακαδημαϊκή μας εξειδίκευση  στον χωροταξικό σχεδιασμό μας έχει δώσει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την αντιμετώπιση των εξελικτικών αλλαγών και των ραγδαίων κοινωνικών, τεχνολογικών και περιβαλλοντικών μετασχηματισμών που διαμορφώνουν το αστικό μας περιβάλλον.

 

Μερικά από τα έργα μας είναι η Μελέτη Ανάπλασης Παλαιών, Αξιοποίηση και Ανάπλαση του λόφου της Γορίτσας, Αρχιτεκτονική μελέτη χώρου πλατείας και λόφου Αγ. Ιωάννη Δ. Ιωλκού, Διαμορφώσεις πλατειών Δ. Ρ. Φεραίου καθώς και η Διαμόρφωση του κεντρικού πεζοδρόμου και της πλατείας του Δ. Ν. Αγχιάλου.

Επίβλεψη εργασιών

Για την επιτυχή υλοποίηση της αρχιτεκτονικής μελέτης κρίσιμο στοιχείο αποτελεί η εκτενής επίβλεψη όλων των κατασκευαστικών φάσεων του έργου όπως η διαχείριση  προγράμματος εργασιών, η διατήρηση χρονικού προγραμματισμού, ο έλεγχος σωστής εκτέλεσης των εκάστοτε μελετών και η ομαλή έκβαση των εργασιών.

'Εκδοση οικοδομικών αδειών

Περιλαμβάνει την έκδοση Αδειών Δόμησης, Αδειών Μικρής Κλίμακας, Ενημέρωση Πολεοδομικού Φακέλου και λοιπών οικοδομικών αδειών στις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες.

Τακτοποίηση αυθαιρέτων

Για την μεταβίβαση ενός ακινήτου είναι απαραίτητη η έκδοση βεβαίωσης νομιμότητάς του. Παράλληλα, και ανεξάρτητα από την μεταβίβασή του σωστό είναι να τακτοποιηθεί πολεοδομικά κάθε αυθαίρετη κατασκευή που υφίσταται  στο ακίνητο.
Η διαδικασία της τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών σύμφωνα με τον Ν. 4495/17 περιλαμβάνει τη συλλογή των νομιμοποιητικών στοιχείων του ακινήτου, την επιτόπια αυτοψία στο ακίνητο, τον υπολογισμό του προστίμου και την ολοκλήρωσή της με την έκδοση της βεβαίωσης νομιμότητας.

Έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης ακινήτων (ΠΕΑ)

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, κάθε ακίνητο οφείλει να διαθέτει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, στο οποίο καταγράφεται η σημερινή του ενεργειακή κατάσταση και προτείνονται τρόποι για την ενεργειακή του αναβάθμιση. Η έκδοση του είναι απαραίτητη σε περιπτώσεις ενοικίασης και συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης.

Ταυτότητα κτιρίου

Για τη μεταβίβαση όλων των ακινήτων παλαιών ή νέων, ακόμα και για μεταβίβαση αδόμητων οικοπέδων/γηπέδων, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Ακινήτου. Η έκδοσή της περιλαμβάνει τη δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου με όλες τις πληροφορίες που το αφορούν όπως: σχέδια κάτοψης, πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, οικοδομική άδεια, δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων και πίνακα χιλιοστών.

Διεκπεραίωση φακέλου για ένταξη στα προγράμματα του ΥΠΕΚΑ

Το γραφείο μας, μαζί με τους έμπειρους συνεργάτες του, αναλαμβάνει την ένταξη στα τρέχοντα προγράμματα του ΥΠΕΚΑ (Εξοικονομώ-Επιχειρώ, Εξοικονομώ 2023, Εξοικονομώ-Ανακαινίζω). Απαραίτητη προϋπόθεση η διεκπεραίωση φακέλου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχει το γραφείο μας περιλαμβάνουν την έρευνα ακινήτων όσον αφορά στη νομιμότητα, την αρτιότητα, την προσέγγιση από πολεοδομική και οικονομική πλευρά καθώς και την αναλυτική καταγραφή των μελλοντικών δυνατοτήτων του ακινήτου του ενδιαφερομένου.

bottom of page