'Εκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού

Το γραφείο μας σε συνεργασία με καταξιωμένους συνεργάτες, είναι εξουσιοδοτημένο να διεξάγει ενεργειακούς ελέγχους καθώς και να εκδίδει Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης για κτίρια και μεμονωμένες ιδιοκτησίες.

20190918_145924.jpg